Actueel

Financiële steun vanuit het ESF (Europees Sociaal Fonds)

Meerklank krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus 

(ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees 

instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen 

en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. Beeld: ©EU Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, 

onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese 

samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.


Media
  • esf