Jaarlijkse activiteiten

Binnen onze school worden regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd of wordt daaraan deelgenomen, zoals bijvoorbeeld:

Jaarfeesten
Jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma. Het zijn herkenningspunten, dragen bij aan de ontwikkeling van de oriëntatie in de tijd en hebben culturele en maatschappelijke waarde. 
We vieren de volgende jaarfeesten: herfstfeest, Sint Maarten, Sinterklaas, Kersttijd, Carnaval, Pasen, zomerfeest. Er wordt ook aandacht besteed aan het Holifeest en de ramadan/ suikerfeest.

Schoolreisjes, excursies en schoolkamp
Alle groepen gaan op schoolreisje en/of excursie. De ouders/verzorgers worden vroegtijdig geïnformeerd wanneer een schoolreisje/excursie is ingepland. De oudste SO groep gaat soms op schoolkamp.

Schaatsen
Een groot deel van de leerlingen gaat in de maanden januari en februari op vier donderdagen naar de Vechtsebanen in Utrecht om te schaatsen. Door de Stichting Anton Huiskes worden de Vechtsebanen afgehuurd en wordt er begeleiding door vrijwilligers geregeld voor het leren schaatsen.

Schoolfeest
Elk jaar vindt op een zondagmiddag een schoolfeest plaats voor ouders/verzorgers, oma’s, opa’s, vrienden en groepsleiders van Amerpoort-Christophorus. Leerlingen van alle groepen laten op het podium in de grote zaal en in de klas iets zien uit de lessen. Daarna is er iets lekkers en tijd voor ontmoeting.

Weekopening
Iedere maandag is er een weekopening in de grote zaal. Daar wordt met elkaar gezongen en vinden
kleine opvoeringen plaats door medewerkers en leerlingen. Ook worden de bijzonderheden van de
komende week doorgenomen en eventueel feesten voorbereid.