Met dank aan ...

Meerklank bedankt Stichting Voorzorg Utrecht

Stichting Meerklankvrienden is de Stichting Voorzorg Utrecht zeer erkentelijk voor het toekennen van de subsidie voor de inrichting van de nieuwe locatie Meerklank.

De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl.

2018