Meerklankvrienden

 

Over Meerklankvrienden

De MeerklankVrienden ondersteunt de school en haar onderwijs in haar doelstelling om de leerlingen toe te rusten met ervaring, vaardigheden en kennis waarmee ze zich staande kunnen houden op een zo zelfstandig mogelijk, passende plaats in het leven.
Zij doet dit door sponsorgelden te zoeken, te beheren en deze als gift aan de school te schenken voor speciale onderwijsdoeleinden die niet bekostigd worden door de overheid. Het kan gaan om de financiering van bijzondere projecten en hulpmiddelen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Er zijn diverse mogelijkheden om zelf bij te dragen. U kunt:

  • een gift doen t.b.v. wensen van de school 
  • middelen ter beschikking stellen 
  • meedenken over het werven van fondsen en middelen

De stichting ontvangt door het hele jaar heen grote of kleine wensen van teamleden. 
Tijdens hun vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld en wordt nagedacht over de wijze waarop we een bijdrage kunnen leveren.
De stichting gaat zelf op pad of schakelt hulp van hun netwerk in.. of de hulp van het netwerk van de school zelf

Doneren
Spreekt het u aan en wilt u doneren? Dat kan! U kunt spontaan een bijdrage overmaken op:
Meerklankvrienden
NL 55 KNAB 02 80 63 82 48
O.v.v. uw naam en bijdrage wensen Meerklank

Om u te kunnen bedanken zouden we het fijn vinden als u ons een berichtje van uw donatie stuurt.
Dat kan naar: meerklankvrienden@gmail.com

Ook suggesties voor financiële of materiële donaties zijn altijd welkom!

 

Enthousiast om mee te doen?

 

Spreekt onze stichting u aan en heeft u zin om zich hiervoor in te zetten als bestuurslid dan kunt u zich wenden tot meerklankvrienden@gmail.com.
De vergaderfrequentie is slechts 4x per jaar met tussentijds soms bijeenkomsten om brieven naar mogelijke sponsoren te schrijven of om naar een netwerkbijeenkomst te gaan. 
We gaan altijd met een lach op ons gezicht naar huis!
Na de grote sponsoracties om de nieuwe locaties van extra zaken te kunnen voorzien komen we vanaf de zomer 2021 in wat rustiger vaarwater. De reguliere aanvragen zullen dan de inhoud van de agenda en onze activiteiten gaan bepalen.
 


Het bestuur

Voorzitter: Marianne Wit-Reeskamp
Penningmeester: Hans Peter Bos
Secretaris: Bart Steijn
Bestuurslid: Saskia van Lennep
 Adviseurs: Ria Pastoor, Kerstin Schneider, Mieke Willemsen en Caroline Caron 

IBAN NL 55 KNAB 02 80 63 82 48
E-mail: meerklankvrienden@gmail.com

Vacatures:
Wilt u ook met een glimlach een vergadering verlaten? Wordt dan lid van  dit blije bestuur en help mee om de school nóg mooier te maken! Meer weten? Bel 0612990679 (Marjolein) of mail naar meerklankvrienden@gmail.com

*Secretaris
*Lid/adviseur
 

Informatie over ANBI / aftrek giften

Omdat we de status van een ANBI hebben (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u als donateur uw giften aftrekken van de belasting. Om onze status te mogen behouden plaatsen we op deze website een aantal vereiste documenten zoals ons beleidsplan en financiële jaarverslagen. Indien u hier vragen over heeft kunt u ons uiteraard bellen of mailen.

Fiscaal nummer is: 8041.29.241

 

Wensen worden vervuld!

Nadat de scholen in 2017 hun nieuwe locaties hadden betrokken is keihard gewerkt aan het realiseren van de overgebleven wensen van Meerklank. Ondermeer de herinrichting van de schoolpleinen van SO en VSO, maar ook de inrichting van de centrale ontmoetingsruimenten op de scholen. Waar toneelopvoeringen en voordrachten plaatsvinden, feesten gevierd, maar ook studiedagen en ouderavonden georganiseerd kunnen worden. Alle inspanning is niet voor niets geweest!
Als Stichting Meerklank Vrienden hebben we veel geld van sponsoren toegezegd gekregen en ontvangen. Van goede doelen-fondsen en stichtingen, maar ook verschillende ouders en familieleden zijn bereid geweest grote en kleine wensen te vervullen!

In 2020 is het schoolplein van het SO feestelijk geopend  en voor de zomer van 2021 zal hetzelfde gebeuren met het plein van het VSO.

Met grote dankbaarheid melden wij hieronder de vele stichtingen en fondsen die hebben bijgedragen:

Dr. C.J. Vaillant Fonds (Crematoria LVC)
Van Tellingen - Pul stichting
Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
Stichting Voorzorg Utrecht
KF Hein FondsStichting SFO
Stichting Kinderfonds van DusseldorpStichting het Evert Zoudenbalch HuisCornelia Stichting
Amantia Stichting
Winter Heijnsius Stichting
Fundatie van den Santheuvel Sobbe
Stichting Old Grand Dad Club
Stichting Henriëtte Zoete (De Kleine Prins)
Stichting Wees een Zegen
Stichting JongStichting Vermogensbeheer Hoogeland ZorgStichting Pape-Fonds 
Marion G. Polak Stichting 
Willem Nico Scheepstra Stichting 
Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid 
R.G. Ingelse's Still Going Strong 
Stichting PelgrimshoeveFoppe Fonds 
Carpe Diem UlvenhoutPasman Stichting 
Stichting Wieger JansleenStinafo "Fonds Kind & Handicap" 
Ver. Ned Centr voor Practische Hulpverlening