Meerklankvrienden

Wensen worden vervuld!

Nadat de scholen in 2017 hun nieuwe locaties hadden betrokken is keihard gewerkt aan het realiseren van de overgebleven wensen van Meerklank. Onder meer de herinrichting van de schoolpleinen van SO en VSO, maar ook de inrichting van de centrale ontmoetingsruimten op de scholen, waar toneelopvoeringen kunnen plaatsvinden, voordrachten gedaan, feesten gevierd maar ook studiedagen en ouderavonden georganiseerd kunnen worden. Alle inspanning is niet voor niets geweest! Als stichting Meerklankvrienden hebben we veel geld van sponsoren toegezegd gekregen en deels al ontvangen. Van goede doelen-fondsen en stichtingen, maar ook verschillende ouders en familieleden zijn bereid wensen uit de wensenboekjes te vervullen. 

Er zijn natuurlijk altijd nog wensen over, mocht u nog willen helpen.

Wensenboekjes

Bij de start van de werving begonnen we met deze twee boekjes (klik op plaatje):

      

Inmiddels zijn er al veel wensen vervuld, door fondsen en door ouders. 

Wensen SO

Voor het SO kunt u in deze lijst zien welke wensen nog open staan:
Lijst beschikbaarheid wensen SO >>

Wensen VSO

Voor het SO kunt u in deze lijst zien welke wensen nog open staan:
Lijst beschikbaarheid wensen SO >>

Voor het VSO kunt u in deze lijst zien welke wensen nog open staan:
Lijst beschikbaarheid wensen VSO >>


Meer informatie

U kunt:

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan:

MeerklankVrienden
NL 55 KNAB 02 80 63 82 48
o.v.v. bijdrage wensen SO of VSO en uw naam


Over Meerklankvrienden

De MeerklankVrienden ondersteunt de school en haar onderwijs in haar doelstelling om de leerlingen toe te rusten met ervaring, vaardigheden en kennis waarmee ze zich staande kunnen houden op een zo zelfstandig mogelijk, passende plaats in het leven.
Zij doet dit door sponsorgelden te zoeken, te beheren en deze als gift aan de school te schenken voor speciale onderwijsdoeleinden die niet bekostigd worden door de overheid. Het kan gaan om de financiering van bijzondere projecten en hulpmiddelen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Er zijn diverse mogelijkheden om zelf bij te dragen. U kunt:

  • een gift doen t.b.v. wensen van de school (zie wensenboekjes bovenstaand of onder 'Doneren')
  • middelen ter beschikking stellen (kies een item uit een wensenboekje bovenstaand)
  • meedenken over het werven van fondsen en middelen

Doneren
Spreekt het u aan en wilt u doneren?* Dat kan! U kunt dan het formulier invullen en opsturen naar meerklankvrienden@gmail.com of naar Finnmark 48, 3831 JH Leusden.
Ook suggesties voor financiële of materiële donaties zijn altijd welkom!
Ga naar het formulier »

Enthousiast om mee te doen?

Spreekt onze stichting u aan en heeft u zin om zich hiervoor in te zetten als bestuurslid dan kunt u zich wenden tot meerklankvrienden@gmail.com.
De vergaderfrequentie is slechts 4x per jaar met tussentijds soms bijeenkomsten om brieven naar mogelijke sponsoren te schrijven of om naar een netwerkbijeenkomst te gaan.


Het bestuur

Voorzitter: Marianne Wit-Reeskamp Penningmeester: Hans Peter Bos Secretaris: Marjolein Akkermans Bestuurslid: Saskia van Lennep Adviseurs: Ria Pastoor Kerstin Schneider Mieke Willemsen Caroline Caron 

IBAN NL 55 KNAB 0280638248
Bellen/appen: 06 12990679 (secretaris) of e-mail: meerklankvrienden@gmail.com
Adres: Finnmark 48, 3831 JH Leusden


* Informatie over ANBI / aftrek giften

Omdat we de status van een ANBI hebben (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u als donateur uw giften aftrekken van de belasting. Om onze status te mogen behouden plaatsen we op deze website een aantal vereiste documenten zoals ons beleidsplan en financiële jaarverslagen. Indien u hier vragen over heeft kunt u ons uiteraard bellen of mailen.