Actueel

Vacature: Leerkracht VSO (0.6 fte), leerkracht SO (0.4 fte) en psychologisch ass. (0.2 fte)

Over de school: Wereldkidz Meerklank 

Meerklank is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dit schooljaar zijn er 150 leerlingen en ca. 70 medewerkers. Wij hebben twee locaties: een SO (4-12 jarigen) en een VSO (12-20 jarigen) in Zeist. 

Lees meer over onze scholen op onze website.

We zijn op zoek naar

Een enthousiaste collega die ons team op het VSO komt versterken. Onze leerlingen leren in hele kleine stapjes, vooral in de praktijk en vanuit samenhang en beleving. Er is veel zorg nodig, die deels wordt geleverd door medewerkers van twee zorginstellingen. 

Ben je geïnteresseerd in het lesgeven binnen het speciaal onderwijs?

We zijn op zoek naar een leraar. De omvang van de vacature is 0,6 WTF. Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz. 

Schaal 11 conform CAO PO. Leerkracht VSO (0.6 fte)

We zijn op zoek naar

Een enthousiaste collega die ons team komt versterken. Onze leerlingen leren in hele kleine stapjes, vooral in de praktijk en vanuit samenhang en beleving. Er is veel zorg nodig, die deels wordt geleverd door medewerkers van twee zorginstellingen. 

Ben je geïnteresseerd in het lesgeven binnen het speciaal onderwijs?

We zijn per 1 januari 2023 (of eerder) op zoek naar een leraar. De omvang van de vacature is 

0.4 WTF. Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz. 

Schaal 11 conform CAO PO. Leerkracht SO (0.4 fte)

We zijn op zoek naar

Een enthousiaste collega die ons multidisciplinair team tijdelijk komt versterken. 

Onze leerlingen leren in hele kleine stapjes, vooral in de praktijk en vanuit samenhang en beleving. Er is veel zorg nodig, die deels wordt geleverd door medewerkers van twee zorginstellingen. 

De teams van leerkrachten, leraarondersteuners en assistenten op het SO en het VSO worden ondersteund en geadviseerd door diverse professionals ten behoeve van het primaire proces:

psychologen, psychologisch assistent, intern begeleiders, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker.


Taken (onder verantwoordelijkheid van de schoolpsychologen):

ondersteuning bij/ zoveel mogelijk autonoom uitvoeren van 

aanvraag toelaatbaarheidsverklaring 
invullen startdocument ontwikkelingsperspectie (intelligentie)onderzoeken 
deelnemen aan beleidsoverleg psychologen

Psychologisch assistent (0.2 fte) tijdelijk vervang

Media
  • istockphoto-1141653144-612x612