Ouderavonden

Terugblik op eerdere ouderavonden

Ouderavond SO Emotionele ontwikkeling, februari 2017

Op een stormachtige avond in februari vond de tweede ouderavond op het SO plaats. Tijdens deze avond stond het verschil in kalenderleeftijd, cognitieve leeftijd en sociaal emotionele leeftijd centraal. Ondanks de storm was er sprake van een grote opkomst! Het doel van de avond was enerzijds meer zicht krijgen op het emotionele niveau van onze kinderen, en anderzijds een stukje bewustwording van het vaak grote verschil in emotionele leeftijd en kalenderleeftijd.

Om dit te bereiken werd er door de ouders eerst zelf getracht de “drie leeftijden” voor hun kind te noteren en na te denken over een situatie, vraag of probleem waar ze thuis tegenaan lopen. Vervolgens vertelde ik over de emotionele ontwikkeling van kinderen. Onze kinderen hebben vaak een “disharmonisch ontwikkelingsprofiel”, dit houdt in dat de verschillende gebieden (leeftijd, cognitie en sociaal-emotioneel) zich niet gelijkmatig ontwikkelen. Dit maakt een kind emotioneel kwetsbaar. Vanuit deze kwetsbaarheid ontstaat bij veel kinderen psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag (onverwachte woede uitbarstingen, heftige angsten etc.).

Het is van groot belang dat ouders en leerkrachten zich bewust zijn van de basale emotionele behoeften van het kind en deze op een goede manier begrijpen en beantwoorden. Wat voor een begeleidingsstijl vraagt een kind van 11 met een emotionele leeftijd van 3 jaar van ons? Hier is tijdens de ouderavond  gezamenlijk over gesproken. Tot slot is kort stilgestaan bij het zogenaamde SEO-R kleurenprofiel. Dit is een manier om het emotionele niveau van een kind in kaart te brengen en is ontwikkeld door professor Anton Dosen, kinderpsychiater. Dit instrument geeft letterlijk in kleur weer, op welk emotioneel niveau een kind functioneert.

Mochten jullie hier meer over willen weten, stuur mij even een mailtje, waarna ik jullie van leestips  kan voorzien.

De avond is een interessante, interactieve avond geworden, waarbij helaas te kort de tijd was om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende opvoedingsvraagstukken. Het idee leeft om een groep op te richten waarin ouders, onder leiding van een psycholoog, ervaringen kunnen delen en ideeën kunnen uitwisselen betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Mocht je hier als ouder geïnteresseerd in zijn, stuur mij  even een mailtje (francienvanzetten@wereldkidz.nl).


Schooljaar 2016-2017

Dinsdag avond (30 september) was de eerste ouderavond. We begonnen kort met alle ouders in de zaal en  vervolgens verder in de klassen.

*In de zaal heeft Elisabeth van Lennep(directie) verteld dat we dit schooljaar nog in dit gebouw zijn.

Daarna moeten we verhuizen. De zorginstelling heeft de huur opgezegd.  De gemeente moet voor passende huisvesting zorgen maar we weten tot dusver niet waar dat zal zijn en of er een tussen verhuizing noodzakelijk zal zijn. De MR is hier druk mee bezig. en heeft ook de ouders van de ouderraad gevraagd om mee in actie te komen als dat nodig mocht zijn.

Al het personeel stelde zich voor. Daarna gingen de ouders naar de eigen klas van de kinderen en werd allerlei praktische zaken die van belang zijn voor de klas besproken:

o.a een korte kennismaking, wie wordt de klassenouder, wanneer is de leerkracht te bereiken, al of niet met elkaar aan tafel eten en hoe wordt het geregeld met het beleg.